Home > Bewegingstuin ingericht

 

 

 

De bewegingstuin wordt ingericht.

In de loop van 2019 heeft het Zeemanshuis een naastliggend stuk terrein van ruim 250 vierkante meter grond kunnen verwerven. Met de bedoeling dit terrein dit terrein in te richten als bewegingstuin voor zeelieden, truckers en passanten. Een speelveld, voorzien van een nieuw egaal grasmat en professioneel omheind met een afrastering,  met daarop een voetbaldoel, een basketbalkorf en een aantal fitnesstoestellen.

Eind 2019 en in de loop van 2020 is het terrein verder gerealiseerd. Voor de inrichting van het terrein en de verschillende attributen zijn er sponsoren gevonden. Naast de gebruikelijke gastvrijheid wordt nu ook de mogelijkheid tot bewegen geboden. De bewegingstuin is  voor ieder vrij toegankelijk en altijd open. Een plattegrond is weergegeven op bijgevoegde schets.

Vanwege de problemen rond corona hebben heeft het Zeemanshuis  even pas op de plaats moeten maken voor wat betreft de openingsmogelijkheden, zowel voor het Zeemanshuis als voor de ontwikkeling van de bewegingstuin. Ook zeelieden hebben lang niet altijd de mogelijkheid gehad om hun schip te verlaten.

Zoals elders op de site is aangegeven zal het Zeemanshuis worden uitgebreid. Dat gebeurt in de periode mei tot en met september 2021. In diezelfde periode wordt de bewegingstuin afgerond zodat met de oplevering van de uitbreiding ook de bewegingstuin volledig gebruiksgereed is.

De inrichting van de bewegingstuin is vooral te danken aan de betrokkenheid van sponsoren bij het Zeemanshuis. Door hier financieel aan bij te dragen dan wel de attributen in natura te leveren. Een mooie vorm van sponsoring!

Op een mooie banner wordt de bewegingstuin onder vermelding van de sponsoren die hieraan hebben bijgedragen op de omheining van het veld onder de aandacht gebracht.