Home > Eemshaven > Het Zeemanshuis zoekt een nieuwe secretaris 2022-01-28

Het Zeemanshuis Eemshaven zoekt een

Secretaris M/V voor het algemeen bestuur,

ter opvolging van de huidige secretaris in verband met diens statutair aftreden.

Aanbevelingen voor deze functie:

  • Ervaring met een soortgelijke functie.
  • Goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
  • Enige affiniteit met de maritieme wereld.
  • Goede sociale vaardigheden .
  • Uitdrukkingsvaardigheid in het Engels.
  • Sociaal en maatschappelijk betrokken.

Het betreft een vrijwilligersfunctie.

De Stichting Koopvaardijpastoraat Groningen exploiteert het Zeemanshuis in de Eemshaven. Het Zeemanshuis biedt gastvrijheid “A home far away from home” aan de zeevarenden die met hun schepen de Eemshaven aandoen. Het is daarvoor alle dagen van het jaar geopend ’s avonds van 19.00 – 22.00 uur. Enig tientallen vrijwilligers maken dit mogelijk om bij toerbeurt enige avonden per periode zich hiervoor in te zetten. Voor contacten met de zeevarende heeft het Zeemanshuis een pastor in dienst. De secretaris maakt met de voorzitter en penningmeester deel uit van het dagelijks bestuur.

Zie ook de website www.zeemanshuiseemshaven.nl
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de huidige secretaris.
Sollicitaties voor 1 maart aan:Secretariaat Stichting Koopvaardijpastoraat Groningen

M.Penninga
Hoofdstraat 131
9982 AC Uithuizermeeden
e-mail : m.penninga@kpnplanet.nl
Mob.nr. 06 51070893.